Här kommer Sven-Inges traditionsenliga vinterhälsning:

 

Hej alla miljöchefskollegor!                                                                                                                                 

 

”Samverkan ger framgång”

 

Miljöchef, wow vilket häftigt jobb! Alla håller kanske inte med och några blir kanske provocerade av ett så klämkäckt uttalande! Men, handen på hjärtat, varför kämpar vi annars på, ibland i medvind, oftare i snålblåst och ibland i stark motvind i ett tillväxtberoende samhälle? När öarna av insikt är små i en värld av ignorans  kan kanske tillvaron ibland kännas hopplös och framtiden dyster.

 

När Karin Bartholdsson på Göteborgs universitet 2009 i  avhandlingen ”Hållbarhetens mänskliga byggstenar – om betydelsen av engagerade tjänstemän i det lokala miljömålsarbetet” analyserade vem som väljer detta yrke så var resultatet tydligt. Miljöchefen sticker ut bland andra chefer genom ett etiskt patos, en inre drivkraft och ett starkt engagemang för arbetet. Vi lever vårt jobb! Detta har sina risker och bristen på resultat kan ge frustration. Jag vill dock tänka så här: Om jag inte arbetat som miljöchef så hade jag säkert på något annat sätt engagerat mig i miljöfrågor i en förening eller i ett annat grönt jobb. Skillnaden är att jag som miljöchef utöver att argumentera och agitera även har reell makt att påverka.

 

Vår förening har haft goda möjligheter att ge input i miljötillsynsutredningen vars förslag vi i styrelsen nu i stort ställer oss bakom. Det blir varken förstatligande eller privatisering av tillsynen!  Det blir däremot tydliga krav på kommunerna att samverka för att få en tillsynsorganisation som uppfyller kraven på kompetens, resurser och tillgänglighet inom ramen för fortsatt tillhörighet i den kommunala verksamheten. Det möjliggör fortsatt proaktiva insatser i strategisk planering, upphandling mm i strävan att nå målen i Agenda 2030. Länsstyrelserna får ett tydligare ansvar att granska kommunernas organisation, behovsutredningar och tillsynsplaner. För att detta skall bli enhetligt i alla län deltar föreningen i ett Miljösamverkan Sverige-projekt om ”Kommuntillsyn”.

 

Jag anser att det är viktigt att vi nu gemensamt med länsstyrelserna agerar för ojäviga organisationer och tillräckliga resurser för vår tillsyn. Att ett förstatlig-ande inte är lösningen har för mig länge varit uppenbart eftersom få länsstyrelser, med den resursfördelning staten bedriver, skulle klara sin egen granskning. Att en anledning till detta är en form av tystnadskultur inom staten var däremot nytt för mig. Vid en Giftkonferens i Eslöv i november så ville Sveriges Ekokommuner göra gemensam sak med kommunala miljöchefsföreningen och miljövårds-direktörsföreningen på länsstyrelserna. Men miljövårdsdirektörerna tvekade skriva på innan de förankrat skrivelsen med länsrådsgruppen eftersom vi kritiserar en statlig myndighets sätt att utnyttja sin budget. Jag erinrade mig då en nybliven GD för en ny statlig myndighet som uttryckte missnöje över att myndigheten inte fick de medel GD´n ansåg behövdes för uppdraget. Han blev uppkallad till departementet i Stockholm och fick tydliga anvisningar om att som GD bör man uttrycka tacksamhet över de medel staten givmilt delar ut.

 

Så tacka vet jag att som kommunal miljöchef ocensurerat få uttrycka min professionella åsikt. Att miljönämnden sen kan ta ett annat beslut kan jag leva med. Det är klart att jag inser att verkligheten ser väldigt olika ut i vår yrkeskår. Den enkla devisen ”gör något åt det, gilla läget eller gå därifrån” är enklare att förhålla sig till för mig som efter snart 40 år i yrket inte behöver böja på nacken än en som är ny i yrket och är beroende av sin inkomst. Då känns det förhopp-ningsvis tryggt att det finns en yrkesförening att vända sig till som i föreningens namn kan tala klarspråk om vad vi anser om diverse övertramp. Genom vårt sätt att agera under de 15 år miljöchefsföreningen funnits så anser jag att vi fått en ökad respekt som en viktig samtalspartner från såväl departement, statliga myndigheter, SKL som näringslivet. Så stort tack till er alla som genom ert medlemskap ger oss legitimitet att föra er talan. Snart är det dags för vårt årliga MiljöChefsmöte igen ( 15-16/3 2018 på Haga) och valberedningen efterlyser nya engagerade miljöchefer som är beredda att göra en insats i miljöchefsföreningen. Det är ett uppdrag som kräver en del men som samtidigt är otroligt inspirerande.

 

En riktig kick var det att bevista Mötesplats Goda Exempel i Göteborg 29-30/11. Så häftigt att tillsammans med 300 miljötjänstepersoner få ta del av och vara stolt över allt det goda arbete som görs i vår kommunala miljövärld. Därutöver fick vi lyssna till en totalt hämningslös konstnär som bygger undervattenshotell i Afrika, soltempel i Kina och vars dröm är att sätta en faluröd stuga på månen. Vi fick ta del av goda exempel på att planera utifrån miljönytta, skapa fungerande team och bryggor för myndighetssamverkan. Avslutningen blev väldigt gripande med en stark berättelse om styrkan i att leva sin dröm trots mobbing och känslan av utanförskap. Vår kassör Pernilla och jag var eniga om att detta var den bästa konferens vi varit på. Tänk om vi kunde ha sådana här positivitetsmöten runt om i landet. Det är viktigt att vi lyfter varandra och stärker vår självkänsla såväl individuellt som i grupp. Vilken boost jag fick uppleva tack vare mitt yrkesval. Wow!

 

Sven-Inge Svensson

Ordförande