TEMA: LEDARSKAP I FÖRÄNDRING

Tid och plats:
23-24 mars 2023
Plats: Rönneberga Konferens, Lidingö, Stockholm

Anmälan:
För att anmäla dig, klicka här.

PROGRAM:

Våra inbjudna föreläsare kommer ha fokus på framtida förändringar, vad som är på gång, och vad som händer framöver

Torsdag 23 mars
09.00-10.00 Registrering
10.00-10.30 Inledning – presentation av styrelsen och praktisk
10.15-11.15 Naturvårdsverket, Stefan Engblom
11.15-11.25 Bensträckare
11.25-12.00 Sveriges Kommuner och Regioner, Ann-Sofie Eriksson
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Att leda i accelererande förändring, David Ståhlberg, digital rådgivare, föreläsare, författare
och har tidigare varit chef på Google
14.30-15.15 Fika
15.15-16.15 Regeringsuppdrag om kompetens och utbildning, Sara Warby Miljösamverkan Sverige och
Camilla Zetterberg Kemikalieinspektionen
16.30-17.00 Årsmöte
18.30            Fördrink och därefter middag

Fredag 24 mars
08.30-09.15 Livsmedelsverket, Åsa Kjellgren mfl
09.30-10.15 Kemikalieinspektionen Marknadskontroll Mariana Pilenvik och Lisa Ekstig
10.15-10.45 Fika
10.45-11.30 Skapa trygghet i en politiskt styrd organisation, Kaisa Sandstedt, miljö- och byggchef i Växjö
kommun
11.30-12.00 Sammanfattning och avslutning av Miljöchefsmötet

12.00           Gemensam lunch och därefter hemfärd

Praktisk information

Konferensavgift:
Medlem: 3900kr exkl moms
Ej medlem: 4200kr exkl moms
Vill du bli medlem i Kommunala miljöchefer? Klicka här.

Boende:
Boende är förbokat på Rönneberga Konferens för deltagare i konferensen, och bokas i samband med anmälan.
Enkelrum 22-23 mars: 1550 kr, 23-24 mars 1995 kr exkl moms/natt.

Fråga Congresso:
Tina Happe eller Märit Blixth, tel 063-12 14 00
e-post: info@congressoab.se
Kontakta dem för praktiska frågor kring anmälan, hotellet eller om det är något annat du undrar.