TEMA: VI LÄR AV VARANDRA

Tid och plats:
19-20 maj 2022
Plats: Hotel J, Ellenviksvägen 1, Nacka Strand, Stockholm

Anmälan:
För att anmäla dig, klicka här.
Sista anmälningsdag för att garantera boende har passerat, men anmäl dig gärna ändå – finns det hjärterum så finns det stjärterum!

PROGRAM:
Torsdag 19 maj
10.00-10.30 Inledning – Anna Bredberg, ordförande
Kommunala miljöchefer
10.30-12.00 (Fram)tidens tillsyn och kontroll – inspektören 2.0, del 1
Hur ser staten på framtidens tillsyn och behov av kontroll? Hur ska vi forma framtidens inspektörer?
Jenny Jonsson, Naturvårdsverket och tillsammans med Sara Wahrby och Carina Lif från Miljösamverkan Sverige och Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen presenterar hur staten tar Miljötillsynsutredningen (SOU 2017:63) vidare till framtiden. Hur organiserar vi oss och vilken kompetens behöver framtidens inspektör ha för att klara uppdraget? Hur säkrar vi att inspektörerna har/får rätt kompetens?
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.15 (Fram)tidens tillsyn och kontroll, del 2
Hur ser akademin och utbildningsväsendet på behovet av inspektörer och inspektörers kunskap?
Yvonne Persson, studierektor för Miljövetenskaplig utbildning samt jur.kand. Andrea Hjärne, adjunkt samt senior miljöjurist vid Avfall Sverige, Centrum för miljö- och klimatvetenskap, Lunds universitet
Paneldiskussion – vad är miljöinspektörens uppgift år 2030?
14.15-14.45 Fika
14.45-16.20 Rekrytering – hur rekryterar vi framtidens inspektör?
Rekryteringsexperten och HR-konsulten: Hur når vi ut? Vad är en attraktiv arbetsgivare? Hur rekryterar man rätt individer? Hur säkrar man bra sökande? Claudia Holgersson, Partner Manager – Public sector på LinkedIn och Linus Holmgren, Employer brandingchef i Nacka kommun

16.30-17.00 Årsmöte
Gemensam middag

Fredag 20 maj
08.30-9.30 Nationella mål för tillsynen
Miljötillsynsstrategin – Naturvårdsverket, Stefan Engblom och Mats Kullberg
Nya operativa mål från och med 2023 – Livsmedelsverket, Martin Lindblom, statsinspektör
09.30-9.50 Fikapaus
09.50-10.50 Hur mycket tillsyn hinner en inspektör med?
Miljösamverkan Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner presenterar sina respektive arbeten med och tankar kring nyckeltal Maria Lindström, miljöchef i Österåker och Selma Musabasic, Stockholms stad samt Michael Öhlund,
handläggare samhälle och infrastruktur SKR

10.55-11.50 Nya debiteringsmodeller: Hur påverkas våra verksamheter vid införande av efterhandsdebitering?
Två kommuner delger sina erfarenheter av efterhandsdebitering inom såväl livsmedelskontrollen som inom miljöbalkenstillsynen. Bland andra Louise Svensson-Grape, tillförordnad avdelningschef Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Norrtälje kommun
Avslutande gruppdiskussion kring nya debiteringsmodeller
11.50 Avslutning av Miljöchefskonferensen
12.00 Gemensam lunch och därefter hemfärd

Konferensavgift:
Medlem: 2900kr exkl moms
Ej medlem: 3200kr exkl moms
Vill du bli medlem i Kommunala miljöchefer? Klicka här.

Boende:
Boende är förbokat på Hotel J för deltagare i konferensen och bokas i samband med anmälan. Enkelrum 1508kr exkl moms/natt.

Praktisk information fås av Congresso:
Tina Happe eller Märit Blixth, tel 063-12 14 00
e-post: info@congressoab.se
Kontakta dem för praktiska frågor kring anmälan eller hotellet.

Årsmöteshandlingar till årsmötet: