Välkommen till Miljöchefsmötet 2018! 15 – 16 mars i Hagaparken i Stockholm på Radisson Blu Royal Park Hotel! “MILJÖCHEFEN- EN ROLL l FÖRÄNDRING”   Program: Torsdag 15 mars 2018 9.00-10.00     Registrering med tilltugg 10.00-10.15    Inledning Sven-Inge Svensson, ordförande SAMVERKAN 10.15-11.00    Social och miljömässig hållbarhet med fokus på Köpenhamns utveckling till cykelstad. Ola Gustafsson (Gehl […]

Read More →

Sveriges kommunala miljöchefer har, tillsammans med Sveriges Ekokommuner samt miljödirektörerna på länsstyrelserna i Skåne och Jönköping, ställt sig bakom en skrivelse som vill uppmärksamma miljödepartementet på hur bristen på sökbara medel till kommunerna hämmar det lokala arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 2017-11-21 Till miljödepartementet Giftfri miljö Kommunerna kan mycket bättre, men behöver mer resurser! Sveriges […]

Read More →

Kommunala Miljöchefer har fått en förfrågan från Miljösamverkan Sverige om föreningens ordförande, Sven-Inge Svensson,  eller någon annan i styrelsen är intresserade av att ingå i en referensgrupp som skall ta fram en vägledning för hur ”länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken” skall gå till. Styrelsen har ställt sig positiv till att […]

Read More →

Hej alla miljöchefskollegor! ”Generationsskifte i den globala lyxfällan” Generationsskifte, ett ord som ger blandade känslor av vemod och inspiration. Efter att ha förvaltat en släktgård i 36 år lämnar jag och hustrun nu över till äldste sonen och sonhustrun. Ett visst vemod känns det för att en epok i livet är över men samtidigt en […]

Read More →