Protokoll styrelsemöte 14 november 2018 Protokoll styrelsemöte 2018-11-14 Tid:        13.30-17.00 Plats:     SKL Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt, Björn Berséus, Anna Bredberg, Sandra Wargclou Frånvarande: Jasna Lindberg, Øjvind Hatt 1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna. 2.   Val av protokolljusterare Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll 3.   Föregående […]

Read More →

Protokoll styrelsemöte 2018-09-17 Tid: 10.00 – 12.00 Plats: Skype-möte Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Björn Berséus, Pernilla Fahlstedt, Eva Kinnvall, Jasna Lindberg, Sandra Wargclou, Anna Bredberg, Øjvind Hatt 1. Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna. 2. Val av protokolljusterare Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll. 3. Föregående mötesprotokollLäggs till handlingarna utan kommentarer. 4. Ekonomisk rapport a. Kassör Pernilla […]

Read More →

  Sommarhälsning 2018   Hej alla miljöchefskollegor!   ”Vilka är vi och var hör vi hemma?”   Med jämna mellanrum bör man nog tänka till lite över sin egen roll i ett större perspektiv. Vad driver och vad drivs vi som idag är medlemmar i KMC av för inre kompass? Jag lever kanske i en […]

Read More →