Tid: 16.30 – 17.00 Plats: Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stockholm 1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande väljs Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun. 2.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll Till justerare väljs Anders Bergh, Varbergs kommun och Per Ola Svensson, Falkenbergs kommun. […]

Read More →

Tid:        13.00 – 16.00 Plats:     Skype-möte Närvarande: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Pernilla Fahlstedt (pkt 3, 5-10), Björn Berséus, Jasna Lindberg (pkt 5-6), Daniel Nordström, Sandra Wargclou 1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning Ordförande Anna hälsar alla hjärtligt välkomna. Utsänd dagordning fastställes med för val av protokolljusterare. 2.   Val av protokolljusterare Anna och Eva väljs att justera dagens protokoll 3.   […]

Read More →

Protokoll styrelsemöte 2019-06-04 Tid:        17.00 – 18.00 Plats:     Skype-möte Närvarande: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Daniel Nordström, Sandra Wargclou Frånvarande: Pernilla Fahlstedt, Björn Berséus, Jasna Lindberg 1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning Ordförande Anna hälsar alla hjärtligt välkomna. 2.   Val av protokolljusterare Anna och Eva väljs att justera dagens protokoll 3.   Miljöchefsmötet 2020 a.   Utvärdering Miljöchefsmötet 2019 Positiva […]

Read More →