Sveriges kommunala miljöchefer har, tillsammans med Sveriges Ekokommuner samt miljödirektörerna på länsstyrelserna i Skåne och Jönköping, ställt sig bakom en skrivelse som vill uppmärksamma miljödepartementet på hur bristen på sökbara medel till kommunerna hämmar det lokala arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 2017-11-21 Till miljödepartementet Giftfri miljö Kommunerna kan mycket bättre, men behöver mer resurser! Sveriges […]

Read More →