Föreningen ”Kommunala Miljöchefer” är en fackligt och politiskt oberoende förening, vars syfte är att förstärka miljöarbete och stödja de kommunala miljöcheferna.

Du som är anställd som kommunal miljöchef och har det operativa och/eller strategiska ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen är välkommen att bli medlem.

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr/år.

Föreningens pg nummer 106 64 84-5, org. nr  802416-8711.


Förnamn
Efternamn
Titel
Kommun
Förvaltning/motsv
Mailadress (arbete)
Telefon (arbete)
Referensnr. fakturering
Mejladress vid fakturering
Postadress fakturering (om mejlfakturering inte fungerar)