Årets tema: Miljöchefens vardag post-corona

18 mars kl 13-16.30 – 19 mars kl 9-12

För ett år sedan slog pandemin till med full kraft och allmän smittspridning av Covid-19 konstaterades i Sverige. Med årets konferens vill vi blicka framåt. Det är dags att börja planera för vad som händer sen. Vilka trender kommer överleva coronan och vilka nya har pandemin medfört? Hur kommer det påverka våra uppdrag som kommunala miljöchefer? Och på vilket sätt har vårt uppdrag som chefer och ledare förändrats?

Program
18 mars
13.00 Välkomna! hälsar Anna Bredberg, ordförande Kommunala miljöchefer
13.10 Framtidens samhällskontrakt – om morgondagens medborgare och deras relation till varandra och samhället. Fredrik Torberger, Kairos Future
14.25 Det framgångsrika ledarskapet post-corona. Sofia Rasmussen, Rasmussen Analys
15.40 Gruppdiskussioner
16.00 Årsmöte
16.30 Slut för dagen

19 mars
9.00 Inledning samt erfarenhetsutbyte i grupp
9.45 Livsmedelsverket – Christina Spens och Alexander Sobestiansky, statsinspektörer samt Daniel Selin, utredare
10.55 Naturvårdsverket – Generaldirektör Björn Risinger
11.40 Avslutning
12.00 Slut

Avgift: 700kr för medlemmar, 1000 kr för icke-medlemmar (exkl moms)
Vill du bli medlem? Klicka här.

Klicka här för att anmäla dig.
Congresso administrerar alla anmälningar. För praktisk information, kontakta Congresso:
Tina Happe eller Märit Blixth, tel 063-12 14 00
e-post: info@congressoab.se

Årsmöteshandlingar