Datum 2021-03-18Tid: 16.00-16.30Plats: Digitalt möte 1.   Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Bredberg välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande väljs Anna Bredberg, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun. 3.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll Till justerare […]

Read More →