Sommarhälsning 2018

 

Hej alla miljöchefskollegor!

 

”Vilka är vi och var hör vi hemma?”

 

Med jämna mellanrum bör man nog tänka till lite över sin egen roll i ett större perspektiv. Vad driver och vad drivs vi som idag är medlemmar i KMC av för inre kompass? Jag lever kanske i en illusion i att alla är som jag, en i grunden naturälskande biolog som blev hälsovårdsinspektör för att få ett jobb i närheten av den lantgård jag ämnade ta över. Att jag aldrig ångrat detta yrkesval är en annan sak. Alltså utgår jag från ett förvaltande bondeperspektiv med en sund skepsis till att människan kan skapa något bättre än naturen. Helst så här i försommartid blir i alla fall jag helt hänförd av allt fantastiskt som sker och jag riktigt känner naturens helande kraft. Detta är ju numera även vetenskapligt bevisat och trevligt sammanfattat i Naturvårdsverkets skrift ”Naturen som kraftkälla”.

Naturen bara ger och ger. En enda jättelik grönskande present. Alldeles gratis bara finns den där. Den lugnar oss och läker oss utan att begära något i gengäld.  Naturen är som en förälder som bara älskar. Men medan föräldrars kärlek ska vara villkorslös oavsett om barnen är upproriska eller tanklösa så har vi inte rätt att begära detta av naturen. Vi har bara en natur och vi behöver den långt mer än den behöver oss. Så låt oss vårda och vörda den!

Men vad är idag den starkaste drivkraften bland våra medlemmar? Vid årets MiljöChefsmöte gick vi lite utanför den traditionella tillsynskostymen med dragningar om statliga utredningar, nya lagförslag mm och lyfte miljöstrategiska frågor om grönt samhällsbyggande, Agenda 2030, klimatförändringar mm. Detta lockade inte lika mycket och vårt på senare år uppåtgående deltagarantal sjönk. Vi är som förening öppen för alla som har en ledande roll med kommunalt miljöarbete vilket för många innebär en strikt tillsynsroll inom miljö- och livsmedelsområdena, för vissa även inom plan- och bygg. De som inte tituleras chef eller direktör utan stretar på som ensaminspektör känner kanske inte samhörighet med oss och inte dennes chef som tituleras samhällsbyggnadschef eller kommunchef heller. Rimmar vårt namn med vilka vi vill locka som medlemmar?

Det finns två bottnar i mina funderingar: Dels våran titel och position i den kommunala organisationen. Tyvärr hänger titel ihop med vilken status och kraft som miljöarbetet tillerkänns. I alltför många kommuner tillmäts inte miljö- och livsmedelsfrågorna den betydelse de förtjänar. I senaste KontrollNytt från SLV står det att 70 kontrollmyndigheter inte anammat iRASFF vid dess start och alltså inte är med i matchen! 14 dagar senare hade antalet sjunkit till 30 som även de efter föreläggande från livsmedelsverket nu anslutit sig. Med de förslag på större myndighetsorganisationer som föreningen bejakat minskar förvisso rekryteringsbasen vad gäller antalet kontrollorgan men antalet som genom en chefstitel känner sig mera hemma hos oss ökar.

På FAH Kommunerna och Miljöns årsmöte i april beslöts det om en namnändring som varken jag eller Sveriges Ekokommuner var helt begeistrad över. Styrelsens förslag Sveriges Miljökommuner anser jag ge sken av en kvalitetsstämpel likt Sveriges Ekokommuner och Sveriges Klimatkommuner där en hel del kriterier måste uppfyllas för att få medlemskap. En förening som vill signalera öppenhet för alla miljönämnder och motsvarande ansåg jag hellre borde heta något likt Kommunala MiljöPolitiker eller Kommunala MiljöLedare. Jag ser en risk att Ekokommunernas och Klimatkommunernas aktning som föregångare i miljöarbetet härigenom degraderas och på sikt blir det svårt att särskilja och förstå varför det finns tre olika miljöorganisationer inom kommunsfären.

Så vilken roll och inriktning vill vi ha i föreningen? Ska fokus ligga på tillsyn och rent av breddas till bygg, plan och räddning eller ska fokus ligga inom miljöområdet med såväl tillsyn som strategiskt arbete? Vi som var med och startade föreningen för 16 år sedan hade våra visioner vilka avspeglas i våra stadgar. Läs och fundera om de fortfarande känns relevanta. Styrelsens sammansättning och den uppfattning framförallt ordföranden för fram skapar den mediala bilden av vår förening. Eftersom det är dags för ordförandebyte 2019 så är det ett bra läge att finjustera agendan och kompassriktningen.

MiljöChefsmötet 2019 kommer att hållas på samma ställe som i år, i Hagaparken i Stockholm 14-15 mars. Programmets huvudtema kommer i stort handla om  ledarskap, nytt från regering och centrala myndigheter samt organisation, jäv och avtalssamverkan.

Jag önskar att ni alla får tillfälle att på er välförtjänta semester njuta av en stressfri ledighet i vår vederkvickande vackra natur.

 

Sven-Inge Svensson

Ordförande