Protokoll styrelsemöte 2019-06-04

Tid:        17.00 – 18.00

Plats:     Skype-möte

Närvarande: Anna Bredberg, Anders Ramberg, Eva Kinnvall, Daniel Nordström, Sandra Wargclou

Frånvarande: Pernilla Fahlstedt, Björn Berséus, Jasna Lindberg

1.   Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning

Ordförande Anna hälsar alla hjärtligt välkomna.

2.   Val av protokolljusterare

Anna och Eva väljs att justera dagens protokoll

3.   Miljöchefsmötet 2020

a.   Utvärdering Miljöchefsmötet 2019

Positiva synpunkter, bästa resultat hittills, lite problem med ljudnivån i matsalen.

b.   Förslag till nästkommande miljöchefsmöte

Genomförs 2020-03-12—13 på Hasselbacken

Ett tema kring digitalisering föreslås, Norrtäljes resa skulle vara intressant att ta del av likaså Smedjebacken, varför lyckas man eller misslyckas, Serverat-projektet, Jonas Hammarberg fantastisk föreläsare som Pernilla känner till, digitalisering handlar om ledarskap.

Kan digitalisering passa ihop med förändringsledning?

Anders presenterar en alternativ modell till biosittning, ”open space”. Den tillämpas i Västsverige och är mycket uppskattad. Deltagare väljer vad de vill diskutera med kollegor och rör sig mellan grupperna.

Rekrytering och kompetensförsörjning är ett ämne som verkar vara aktuellt, liksom förändringar i demografin och vilken effekt det har på vårt uppdrag.

Vi skulle behöva en ”bruttolista” för att samla idéer till programpunkter.

Styrelsen beslutar att Anna kontaktar Tina hos Congresso så att hon kan undersöka möjligheterna att boka Hasselbacken 12-13 mars 2020.

Anna kollar upp Smedjebackens digitaliseringsstrateg Christer Grankvist.

Sandra kontaktar Sara Helmersson som arbetat i Norrtälje.

Anna ber Pernilla undersöka vad Jonas Hammarberg kostar.

Eva tar emot förslag till och upprättar en sammanställning över ämnen till kommande Miljöchefsmöte(n).

12. Nästa möte

Nästa möte kommer att hållas den 10 september, kl. 12-17 hos SKL, Hornsgatan 20, Stockholm.

Därefter följande datum:

11 november kl 13-15 Skype

6 december kl 10-12 Skype

Anna kollar att de övriga kan, Anders bokar!

Anna Bredberg                                         Eva Kinnvall

Ordförande                                               Sekreterare