Tid: 16.30 – 17.00 Plats: Hotel Hasselbacken, Djurgården, Stockholm 1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande väljs Sven-Inge Svensson, Hässleholms kommun och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun. 2.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll Till justerare väljs Anders Bergh, Varbergs kommun och Per Ola Svensson, Falkenbergs kommun. […]

Read More →

Medlemmar i Föreningen Kommunala Miljöchefer kallas härmed till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019, kl. 16.30 på Scandic Hasselbacken, Stockholm. Årsmötet hålls i samband med föreningens årliga konferens, Miljöchefsmötet 2019, den 14-15 mars 2019. Särskild inbjudan har gått ut till konferensen. Programmet finns på föreningens hemsida www.miljochefer.se. Om föreningens medlemmar har ärenden som önskas behandlas […]

Read More →