Miljöchefsmötet 2017 ägde rum den 16 – 17 mars på Hasselbacken i Stockholm

 Ur programmet:

Inledningsanförande
(Sven-Inge Svensson, ordf.)

Hav på stabil grund
(Jakob Granit, GD HaV)

Vägen till en giftfri miljö
(Nina Cromnier, GD KemI)

Tankar om ledarskap
(Pär Eriksson, kommundirektör Eskilstuna)

Älska utveckling – leda i förändring
(Christina Stielli, inspiratör)

Från Malmö till världen
(Karolina Skog, miljöminister)

Miljötillsynsutredningens slutbetänkande
(Kerstin Cederlöf, stf. GD Naturvårdsverket)

Tillgänglig och förtroendefull tillsyn
(Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv)

Ackreditering är en lösning
(Peter Strömbäck, SWEDAC)