Vi i styrelsen tackar samtliga föredragande samt er deltagande kommunala miljöchefeter för 2023 års konferens ute på Lidingö