12 – 13 MARS 2020 HOTEL J, NACKA STRAND

FRÅN ANALOGA BROMSKLOSSAR TILL DIGITALA MORÖTTER

Konferensen har redan varit. Nedan kan du ta del av presentationer från konferensen.

UR PROGRAMMET:

Torsdag 12 mars
Digitalisering i praktiken
Serverat – Mikael Heuman, Tillväxtverket

Smartare miljöinformation – Johan Wulff, Naturvårdsverket

Tillämpad digitalisering och e-tjänst enskilda avlopp – Viktor Kardeby, RISE

Lunds digitaliseringsresa – Åsa Melvanius, digitaliseringschef

Digitalisering och robotisering i samhällsplaneringen – Christina Thulin, Sveriges Kommuner och Regioner

Kultur, ledarskap och digital transformation – Jonas Hammarberg
Workshop erfarenhetsutbyte – här kommer du kunna ta del av hur några kommuner jobbat med digitalisering inom miljöområdet.

Fredag 13 mars
Nationell strategi för miljöbalkstillsynen 2022-2027 samt uppföljning av miljöbalkstillsynen i Sverige – samsyn innan digitalisering – Jenny Jonsson, Tomas Waara och John Peterson, Naturvårdsverket

Aktuellt från Livsmedelsverket – Helena Storbjörk Windahl

Folkhälsomyndigheten informerar om hälsoskydd – Patrik Hultstrand

Folkhälsomyndigheten informerar om tobak – Mikael Andersson och Åsa Lindbäck

Tack alla som deltog på plats och på länk!