Hej miljöchefer! Nu är det dags att sätta en ”save the date” i kalendern för konferensen nästa år. 14-15 mars ses vi i Linköping, staden där föreningen hade sin första konferens för 20 år sedan! Det ska vi fira! Vi kommer att ha lite tillbakablickar på dessa 20 år, men som vanligt ser vi också […]

Read More →

Datum 2021-03-18Tid: 16.00-16.30Plats: Digitalt möte 1.   Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Bredberg välkomnar alla och förklarar mötet öppnat. 2.   Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande väljs Anna Bredberg, Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och till sekreterare Eva Kinnvall, Skellefteå kommun. 3.   Val av två justerare att jämte ordförande justera mötets protokoll Till justerare […]

Read More →