Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Miljödepartementets remiss angående Statskontorets rapport ”Vägledning till en bättre tillsyn” Ert diarienummer STK 2014-1045 Föreningen Kommunala Miljöchefer (KMC) har tagit del av rapporten och lämnar följande synpunkter. Miljöchefsföreningen delar Statskontorets bedömning att vägledningen från de aktuella myndigheterna, 14 centrala myndigheter samt 21 länsstyrelser, brister i enhetlighet. Kopplingen mellan brister […]

Read More →