Ordförande Camilla Norrgård Sundberg

Vice ordförande Camilla Björck

Sekreterare Jenny Färm

Kassör Pontus Lindström

Ledamot Åsa Wikman

Ledamot Per Berggren

Ledamot Kennet Johansson

Ledamot Patrik Gustavsson

Från Vänster, Pontus, Camilla B, Per, Camilla N, Jenny, Åsa & Kennet