Ordförande Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning

Vice ordförande Anders Ramberg, Falkenberg

Sekreterare Eva Kinnvall Skellefteå

Kassör Pernilla Fahlstedt, Ängelholm

Ledamot Björn Berséus, Lund

Ledamot Jasna Lindberg, Åre

Ledamot Sandra Wargclou, Vallentuna

Ledamot Daniel Nordström, Umeå