Kommunala Miljöchefer har fått en förfrågan från Miljösamverkan Sverige om föreningens ordförande, Sven-Inge Svensson,  eller någon annan i styrelsen är intresserade av att ingå i en referensgrupp som skall ta fram en vägledning för hur ”länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken” skall gå till. Styrelsen har ställt sig positiv till att […]

Read More →