Hej alla miljöchefskollegor! ”Generationsskifte i den globala lyxfällan” Generationsskifte, ett ord som ger blandade känslor av vemod och inspiration. Efter att ha förvaltat en släktgård i 36 år lämnar jag och hustrun nu över till äldste sonen och sonhustrun. Ett visst vemod känns det för att en epok i livet är över men samtidigt en […]

Read More →