Protokoll styrelsemöte 2018-09-17 Tid: 10.00 – 12.00 Plats: Skype-möte Närvarande: Sven-Inge Svensson, Anders Ramberg, Björn Berséus, Pernilla Fahlstedt, Eva Kinnvall, Jasna Lindberg, Sandra Wargclou, Anna Bredberg, Øjvind Hatt 1. Ordförande förklarar mötet öppnat – Dagordning Ordförande Sven-Inge hälsar alla hjärtligt välkomna. 2. Val av protokolljusterare Sven-Inge och Eva väljs att justera dagens protokoll. 3. Föregående mötesprotokollLäggs till handlingarna utan kommentarer. 4. Ekonomisk rapport a. Kassör Pernilla […]

Read More →