Kommunala Miljöchefer har fått en förfrågan från Miljösamverkan Sverige om föreningens ordförande, Sven-Inge Svensson,  eller någon annan i styrelsen är intresserade av att ingå i en referensgrupp som skall ta fram en vägledning för hur ”länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken” skall gå till. Styrelsen har ställt sig positiv till att Sven-Inge deltar och anser att projektet är synnerligen viktigt för att få till likartade bedömningar över hela landet.

I Naturvårdsverkets senaste rapport 17 april 2017 om ”Tillsyn enligt miljöbalken – möjligheter till utveckling och förbättring” framgår det tydligt hur olika bra (?) länsstyrelserna fungerar såväl som operativ tillsynsmyndighet som granskare av den kommunala miljötillsynen.

För den som är intresserad av lite mer information om projektet är här en länk till en KMC_170529_Tillsynsvägledning och kommunbesök.