Föreningen Kommunala Miljöchefer bildades vid ett konstituerande årsmöte den 2-3 oktober 2003. Miljöchefer eller motsvarande som är anställda hos en primärkommun kan vara medlemmar i föreningen. Vid årsskiftet 2020/2021 hade föreningen 109 medlemmar och 3 hedersmedlemmar. Styrelsen Vid föreningens årsmöte den 12 mars 2020 utsågs en styrelse bestående av:Ordförande: Anna Bredberg, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) […]

Read More →